Сілтемелер

БАСШЫ БЛОГЫ


Басшы блогы

Хабарландыру

Хабарландыру
There are no translations available. 

Сауалнама

Электрондық ойындарды көп ойнайсыз ба?
 
E-mail Print
There are no translations available.

Мектептегі эксперименттік жұмысты ұйымдастыру  
1. Эксперимент деген не?
2. Эксперимент деңгейлері
3. Проблеманың қойылымы
4. Эксперимент тақырыбын қалай таңдау керек немесе көкейкестілігі
5. Жобаның мақсат, міндеттері
6. Әдістемелік міндеттер
7. Эксперимент бағдарламасы
Эксперимент деген не?
Эксперимент - белгісіз және анық емес нәтижелермен түсіндірілетін ғылыми-зерттеу жұмысы.
 Білім беру жүйесінде эксперимент деген түсінік-«іздену», «іздену жұмыстары», «тәжірибе», «тәжірибелі эксперименттік жұмыс», «зерттеу жұмыстары» т.б.
Педагогикада эксперимент деп нені атайды ?
Эксперимент- болжауды (гипотеза) тексеру.
Эксперимент-бір ізденушімен шығарылған әдістеме немесе жаңа шарттармен жасалған технология , өлшем жүйесі.
Эксперимент- білім мекемесіндегі іздену жұмыстары.
Эксперимент-мектепті басқарудағы, балаларды дамытудағы, тәрбиедегі, жаңа технологияларды апробациялау және бағыттау, бақылау.
Эксперименттеу ,демек ол даму, қазіргі уақытта білімдегі принциптерді дамыта алатындар   және білім саласында ізденушілер.
Эксперименттік алаң- бұл болашақта мектептің дамуына жол сілтейтін , бірақ қазіргі уақыттағы қажеттілігі байқалмайтын процесс.
Эксперименттік жұмыс білім мекемесіндегі кешенді көп функциялы әдістердің әртүрлі міндеттерді шешуді және шығармашылық қабілет деңгейлерін көрсетеді:
Модификациялық- белгілі әдіс –тәсілдерді өзгеіске ұшыратып, түрлендіріп, жаңашаландырып көрсету.
Комбинаторлық-   жаңа элементтерді танымал бұрынғы әдістермен кіріктіру. ( бұл тиімді эффект береді немесе жаңа технология туындайды)
Радикалдық   - (инновациялық) принципті түрде жаңашылдықты тудыратын наваторлық жағынан қарау,бұрын –соңды қайталанбаған жоба.
Эксперимент деңгейі
Зерттеу жұмысының сұрау деңгейі мен білімінің дамуы үшін нәтиженің маңыздылығы деңгейімен анықталады. Бір ғана білім беру ордасында бірнеше эксперимент жүргізілуі мүмкін. Мысалға қазіргі таңдағы көкейкесті мәселе бейіндік білім беру және бейін алды дайындау. Бейін алды дайындау бірнеше деңгейде өтуі мүмкін.
Республикалық, облыстық – Қазақстан субъектілік деңгейінде бейіндік оқытуды енгізуді басқару.
Облыстық,қалалық – оқушылардың бейін алды дайындығын ұйымдастырушы білім ордаларының тығыз байланыс моделдерін құру және апробациялау.
Қалалық, аудандық – бейіндік, бейін алды дайындау бойынша оқушылардың оқудағы нәтижелерін бағалау жүйесін құру.
Мектепішілік – білім ордасында бейін алды дайындықты оқушы іске асыруына арналған жеке оқу жоспарын құру және апробациялау.оқушылардың бейін алды дайындығы үшін таңдалынған курс бағдарламалары, оқыту әдістемелері, формалары мен мазмұны, моделдері жасалуы керек.
Егер сіз өлкелік – эксперименттік аймақ мәртебесін таңдасаңыз, онда эксперименттің проблемалық шешімдері өлкетану бағдарламасын дамытудағы білімге арналуға міндетті. Ал егер басқасын таңдасаңыз, қалалық – аудандық деңгейге сай бағдарлама құрасыз.
Белгілі бір білім ордасында эксперименттік аймақ ашу үшін, басқару ұйымдары міндетті түрде ұсыныс жасаған авторлардың эксперименттік құжаттарына экспертиза жүргізу керек.Эксперименттік аймақ ашу үшін сұраныс жасалынып, таңдалынған эксперименттік жұмыс бойынша бағдарлама құрылуы керек.
Бұл екі құжатта эксперименттің толық мазмұны ашылып, негізгі сұрақтары алдын – ала өтетін экспертизаға ұсынылады.
Егер бұл документтердің біреуі жоқ болса немесе эксперименттік жұмыстың нәтижесімен болмысын толық деңгейде көрсете алмаса, онда эксперт материалдарды толықтыру үшін қайтарып тастауы мүмкін.
Автор эксперттік топтың құрамына ене алмайды. Сұраныстың және бағдарламаның алдын – ала экспертизасы – эксперименттік істің құндылығын болжайтын процесс. Сұраныс - бұл ұсынылып отырған эксперименттік жұмыстың жарнамасы,сондықтан ол сұраныс берушілердің ойынан шығуы тиіс.Ұсыныс жасаушы автордың жобасын іске асыру үшін, нақты уақыт берілуі керек және материалдық - техникалық қамсыздандыру керек, экспериментке дейінгі жағдайымен салыстырылып отыруы керек.
Экспертиза жүргізуші маманның міндеті:
-   жобаның ерекшілігі
-   белгілі технологиялардың ұсынылуы
-   жобаның жаңалығы
-   ұсынылатын мониторингі
-   бағалау механизмі
-   жобаның болжамы
-   жобаның нәтижесі
Эксперттерге нақты сараптама жасау үшін төмендегі сұраныс және бағдарлама мәтінін төмендегі ұсынытарға бағыттай отырып жасауға болады:
Сұраныс ережесінің мазмұны
·  білім жүйесін дамыту үшін эксперименттің маңыздылығы
·  экспериментке келісім берген нақты білім ордасы туралы мәлімет / заңды және факты бойынша мекен – жайы, байланыс телефоны, электронды поштасы/
·  автор туралы мәлімет / аты-жөні, қызметі, жұмыс орны, пошталық мекен-жайы, байланыс телефоны, басқа да байланыстары/
Эксперименттік бағдарлама құрылымы:
·  эксперименттік жұмыстың тақырыбы
·  эксперименттік жұмыстың мақсаты
·  негізгі идеялары
·  гипотезасы
·  экспериментті бастаудағы қажетті басқарушылық – ұйымдас-тырушылық, педагогикалық және басқа шарттар негіздері
·  эксперименттік шығармашылықты қамтитын, оқу- методикалық жоспарлары, зерттеу жұмыстары, нәтижелерді қамтамасыз ететін бақылау әдіс-тәсілдері және эксперимент этаптары, олардың мазмұны мен мерзімі
·  алдын-алу өнімі /эксперименттік жұмыстың нәтижесінде алынған ғылыми, оқу-методикалық және басқа өнімдер/
·  эксперименттің идеясын таратуда, практикалык қорытындысында пайда болуы мүмкін жағымсыз жағдайлар және білімдегі кемшіліктер мүмкіндігі
·  эксперимент нәтижелерін тарату мүмкіндіктері
·  қажетті қаржыландыру көзі және материалды- техникалық , ғылыми, кадрлық есеп
Проблеманың қойылымы:
Сұраныстың кіріспе бөлімінде «Ұсыныстың қай негізге сүйенетіндігі», «Негізгі идеялары», «Эксперименттің концепциялық негізі» т.б, эксперименттің көкейкестілігі берілуі керек. Сіз осы жобаның көмегімен қандай нақты проблемены шешетініңізді ұсынасыз. Эксперименттік бағдарламаны іске асыру үшін проблеманы білу маңызды. Проблема Сіздің сұраныс берушілеріңіздің (білім алушылар) қажеттілігін шешу керек. Бірақ, егер сіздің кадрларыңыздың потенциалы, мектебіңіздің материалды – техникалық базасы жоқ болса, ол проблемаға жатпайды. Бұл эксперимент қандай жалпы педагогикалық проблеманы шешетінін нақтылау керек. Ол үшін статистикалық дәлелдер, үкімет органдарының өкілдерінің құжаттары (әсіресе локальды ), нақты қандай міндеттерді шешетіндігіңізді анықтаңыз.
 Проблеманы суреттеу барысында:
· сіздің шешкелі отырған проблемаңызды сол оқу орнының міндеттерімен логикалық байланыстыру
· сіздің қолда бар ресурстарыңызбен нақтыланған мерзімде, барлық проблемаларды шешуге шамаңыз жететіндігіне сенімді болуыңыз керек
· қосымша материалдардың көмегімен проблемалардың санын нақтылайсыз: статистикалық мәліметтер, мониторингтер, мамандарды зерттеу т.б.
· проблемаға реалистік көзқараспен қарау: барлық проблеманы бірден 2-3 жылда шешіп тастаймын деп ойламаңыз.
Алдын – ала баға беру немесе сұранысқа экспертиза жасау
Бұл процесс барысында, сіз ұсынған проблеманың барысын болжау және анықтау жүргізіледі. Сіз эксперименттік жұмысты ұйымдастыруды жоспарлай отырып, белгілі бір өнім /продукт/ құрудың нәтижесін қарастырасыз.
Құжаттарды толтыру барысында мынадай ұсыныстар береміз:
-   Сөйлемдері қысқа, және сол саладағы маман емес адамдарға түсінікті болу керек, ғылыми терминдерді пайдаланбау керек.
Эксперимент тақырыбын қалай таңдау керек немесе көкейкестілігі
Сіз экспериментті бастау үшін негіз болған проблемалар ортасын анықтадыңыз (мысалы ):
· ұсынылған эксперименттік тәжірбиелік жұмыстың қажеттілігі қандай сұраныстан туындайды
· дәстүрлі жолдан шығып жаңаша ізденуге мәжбүрлейтін қарама – қайшылықтар
 Енді эксперимент тақырыбын құрастырамыз.Тақырып – эксперименттік зерттеудің бейнесі. Бір проблеманы эксперименттік жұмыста бірнеше тақырыппен көрсетуге болады. Сондықтан тақырыпты нақтылап алу керек.

 
Тақырып-1
 
 Проблема: Ауылдардан жаппай көшу салдарынан мектептердің жабылуы
 
Имитациялық моделдеу негізінде түрлі жастағы топтарды оқытуды өткізу әдістемесін құру
 
Тақырып-2
 
 
 
Пәндік облыстар бойынша оқу пәндерін интеграциялау негізінде шағын комплектілі мектептердің оқу жоспарының жобасы
 
Зерттеу объектісі
Зерттеу объектісі-белгілі бір пәннің жүргізілуі,оқу-тәрбие жұмысы, мектептегі тәрбие жұмысының жүйесі, педагогикалық және оқушылар ұжымы.
Эксперимент қорытындысы үнемі балалар болады.
Экспериментті жоспарлауда сақтық қажет.Егер экспериментті дұрыс болжамаған жағдайда оның зардабын оқушылар және тұтынушылар көреді. Сондықтан эксперименттік жұмыста кері әсерлер туындайды.
Зерттеу пәні-нақты объектінің және онда зерттеліп жатқан процестің бөлімі.
Пән зерттеу тақырыбымен сәйкес келуі мүмкін.
Мысалы:
Объект-білім мекемесіндегі тәрбие жұмысының жүйесі және орны.
Пән-зерттеу процесі,оның белсенділігі

 
Проблема  Мектепке дейінгі даярлықтан өтпеген балалардың мектепалды даярлығы
 
Объект  Мектепалды даярлыққа балаларды оқытуды ұйымдастыру
 
Пән Мектеп алды даярлық бойынша оқытуды ұйымдастыруды мөлшерлік –құқықтық қамту
 
Тақырыбы.. мектепалды даярлықтан өтпеген балаларды дайындықпен қамтудың мазмұны
 
Объект  Мектепалды даярлыққа балаларды оқытуды ұйымдастырудағы педагогика-психологиялық шарттар
 
Пән Оқушыларды мектеп алды даярлыққа дайындаудағы сабақтың мазмұны
 
Жобаның мақсаты мен міндеттері
Эксперимент тақырыбы мен проблемасын анықтаған соң, бірден мақсат пен міндеттерін қоюды талап етеді.
Мақсаты - жалпы бекітілген тұжырым: «Оқушыларға арналған бейіналды дайындық туралы қосымша ақпараттар көзін құру», «Орта буын оқушылар арасындағы жиі ауратын оқушылардың санын азайту», «Мониторинг қызметін құру» т.б.
Бұндай мақсат санмен өлшенбейді. Оның негізгі міндеті   жобадағы проблеманың түрін көрсету. Сонымен, мақсат міндеттерден ерекшеленеді.
Мақсат мынадай сөздермен аяқталады:
-   анықтау
-   көрсету
-  қалыптастыру
-   негіздеу
-   өткізу
-    нақтылау
-   құру
-   құрастыру
Міндеттері - бұл Сіздің жобаңыздың жұмысындағы нақты және берілген өлшем нәтижесі. 
Жобамен жұмыс жасау нәтижесінде сыныбыңыздағы кейбір оқушылар өз жасындағы балалардан төмен оқыса , жобаның соңында бұндай оқушылар бұрынғыдан жақсы оқитындығы анықталады.Жұмыс жасау барысында кім қамтылды, не өзгерту керек, қай бағытта, қанша уақытта екенін көрсету қажет.
Белгілі бір нәтижеге жетуге бола ма және сұранысқа шешілмейтін міндетті енгізбеңіз.
Егер сізге барлық міндеттерді дер кезінде сипаттау қиынға түссе, онда бір-екі жылдан соң немен айналысатыныңызды елестетіп көріңіз. Қандай өзгерістерді көргіңіз келеді?Қазіргі жағдаймен келешектің айырмашылығы бар ма ? Осындай өзгерістерге жету сіздің келешек жобаңыздың негізгі міндеті болуы мүмкін.
Әдістемелік міндеттерге ескертулер
Сіз бұрын-соңды міндеттердің мына түрлерін кездестірген шығарсыз: «Бағдарламаның міндеті- бейінді оқыту бойынша аптасына 3 рет 36 аптада жоғары сатының 40 оқушысымен жұмыс жүргізілуі тиіс» немесе «Аптасына 2 рет 18 апта бойы балалармен тіл табыса алмайтын 50-ге жуық ата-анамен семинар өткізу керек.» Мұндай міндеттемелер әдістемелік болып табылады.Бұл жерде нәтижесінде не болатыны емес, Сіз не істейтіндігіңіз туралы айтылады.Әдістемелік міндеттерді негізгі мақсат міндеттерден айыра білу керек.
Егер бұл жұмысты атқармасаңыз Сіз тек жұмыстың барысында атқарылатын іс шараларды ғана білетін боласыз. Ал оны қоршаған ортаға енгізген өзгерісін аңғармайсыз.Сіз құрған жоба көптеген кеңесшілер мен көмекшілерге толы қызмет құру емес, қоршаған ортаға өзгеріс енгізетін жоба болып табылуы қажет.Әдістемелік міндеттер мынадай жағдайда пайдалы: Егер Сіз оны қателеспей мақсат пен міндетке емес, әдіске бағыттасаңыз.
Әдістер
Сіз өзіңіздің кім екеніңізді, не үшін жұмыс жүргізетіндігіңізді және мақсатыңыз қандай екендігін анықтадыңыз, енді сіз өз мақсатыңызға жету үшін қолданылатын әдіс тәсіліңізді сипаттаңыз.Әдіс тәсілдер бөлімінде өзіңіз күтетін нәтижеге жету үшін атқаратын іскерлігіңіздің түрлерін толығымен сипаттауыңыз қажет.
Оқыған адамға бұл жұмыстың қалай атқарылатынын ,қандай құрал қажеттігін, орындаушылар немен айналысатындығын ,қандай қызмет көрсететіндігін және қандай қосымша ресурстар қолданылатыны туралы түсінікті болуы тиіс. Осы бөлімге нақты түсінік беретін екі басты сұрақ бар:
1) Алға қойылған мақсатыңыздың нәтижелілігіне жету үшін құрылған Сіздің стратегияңыз қандай?
2) Сіз оны не үшін таңдадыңыз?
Соңғы сұраққа беретін жауабыңыз Сіздің бағдарламаңызға ұқсас басқа да бағдарламаға сараптама беруіңізді талап етеді.Тағы кім осы проблема бойынша сіздің ауданда жұмыс жүргізді, бұрын қандай әдіс-тәсілдер қолданды және қазіргі кездегі жағдайы, нәтижесі.Қысқасы,сіз өзіңіздің әдістеріңізді нақтылауыңыз қажет.Әдісіңіздің бөлімінде сіз кім , кім үшін ,не үшін осылай істеуіңіз қажет екендігін көрсетуіңіз қажет.
Тек шынайы және негізделген жоба ғана өз тиімділігін көрсетеді.
 
Эксперименттің бағдарламасы
 
Бағдарламаны экспертизаның негізгі объектісі   ретінде ұсыну бағдарламаның негізгі жұмыстылығын анықтау болып табылады.Бағдарлама іскерліктің келешегі, ол келешекке жоспарланған , қазіргі таңда жоқ нәрсені тануға бағытталады.
 Осыдан экспериментальды бағдарламаның принципті жоспарлары туындайды. Іскерліктің бағдарламасынн таблица түрінде алуға да болады.
 
Сатының атауы
 
мақсат
 
міндет
 
Жоспарлы іскерлі іскерлік
 
Алынған нәтиже
 
Бағалау критерилерімен негізгі көрсеткіші
 
1
         
 
2
         

Эксперименттің негізгі сатылары мен жобалау бағдарламасы

(сатылы бағдарлама, мониторинг)

1. Диалностикалық – экспериментті өткізу барысында проблеманы анықтау және сараптау; 
2. Болжау – Экспериментальды жұмыстың мақсатын нақтылау, ЭЖ бағдарламасының жоспарын толықтыру, сараптаудың критерилерін көрсету (мониторинг бағдарламасы), нәтижесін болжау; жобаның ішкі және сыртқы сараптамасын жүргізу;  
3.   Ұйымдастыру – экспериментальдық жұмыстың мерзімдеріне түзетулер егізіп отыру,кадрларды дайындай, әдістемелік қамсыздандыру және қатысушылар арасындағы қызметтерін бөлу;
4.   Практикалық - өзіндік экспериментік жұмыстың мониторингі (бастапқы, соңғы және ағымдағы өлшемдер)
5.    Жалпылау - Алынған мәліметтерді талдау, сипаттау және басылымдарға шығару; 
6.    Енгізу (Внедренческий) – тәжірибе алмасу, құрылған технологияларды тарату. 
Экперимент жұмысының бағдарламасының жобасы.
 

 

Саты
 
 Мақсаты
 
 Міндеті
 
Жұмыстың мазмұны
Мерзімі
 
Нәтижесі
 
Ескертулер
             
 
Эксперимент бағдарламасын құруда қандай проблемалар туындайды.
Эксперименталды алаңды ашу барысында көптеген проблемалар туындайды:
- Ұжымның жоқтығы (нақты қатысушылар жоқ , тек уақытша қатысушылар)
- Тақырыптың көлемі (ұзақ, нақты игерілмейді)
- Іскерліктің нәтижесінде жаңа идеялар пайда болады (мағынасыз, жүйесіз)
-   Бір тақырып бойынша біркелкі жұмыстың жоқтығы
-  Зерттелетін тақырыптың теориялық базасы қажет.
- Эксперимент бағдарламасына бөтен, қызығушылығы жоқ адамдарды кірістіру қажет етпейді.
- Гипотиза мен тақырыптың дұрыс қойылмайуы жобаның нәтиже бермеуіне әкеп соғады.
Экспериментальды жұмысты ұйымдастыру барысындағы туындаған проблемаларды шешу жолдары.
Проблемаларды сұранысты экспертизадан өткізу барысында нақтылап болжау керек.
Эксперт – бұл жобаның белгілі технологияларға сүйеніп жасалынған екендігін анықтауы , немесе көп күшті қажет ететін инновациялық жоба екендігін анықтауы қажет.
Экспериментальды жұмыстың нәтижелілігінің критерилері
КӨКЕЙКЕСТІЛІГІ – сұраныста білім жүйесінің дамуына жағымды әсер ететін жаңа идеялар ұсынылуы қажет.
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ – эксперименттің нәтижелігі білім деңгейінің муниципальды және локальды маңыздылығына әсер етеді.
ШЫНАЙЫЛЫҒЫ – ұсынылған мақсатқа жетудің кешенді жүйесінің құрылымын ұсынады.
НӘТИЖЕЛІГІ – шығындар анықталып, күтілетін нәтижеге болжау жасалынады.
Мектептегі  жұмыс жоспарын ұйымдастыру 
Айы    Р/с    Іс - шаралар    Жауаптылар

Т А М Ы З    1    1-ші, 10-шы сыныптарды жинақтау.
Оқушылардың тізімін мектепке жазып алу.    ДОЖО
    2    Жылдық жоспарға түзетулер енгізу жұмысы.     ҒӘЖО
    3    Жаңа оқу жылына құжаттарды рәсімдеу реті.    Әкімшілік
    4    Жаңа оқу жылына әкімшілік арасындағы мүшелердің міндеттерін бөлу.    Әкімшілік
    5    Мұғалімдер, оқушылар және техперсоналдың кезекшілік кестесі.    Әкімшілік
    6    Жаңа оқу жылына ұйымдасқан түрде дайындық:
1.    ҚР «Білім туралы» Заңын басшылыққа алу
2.    2011-2020 жылдарға арналған ҚР білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру    ДОЖО
    7    Алғашқы білім күнінің  хабарлау ақпаратын және өтілетін тақырып бойынша дайындық жұмыстары      ДТЖО
    8    Оқушылар тізімдерін даярлау, кабинеттер дайындығын тексеру, еңбек кабинеті мен спорт залдың дайындығын тексеру.    ДОЖО
    9    1-МЕ-ін тапсыруға, тарификация, РИК-76 құжаттардың дайындығы.    ҒӘЖО
    10    Мұғалімдердің оқу жүктемелерін нақтылау.    ҒӘЖО
    11    Сабақ кестесін құру.     ДОЖО
    12    Мұғалімдерге хабарлау қабырғасын, мұғалімдер бөлмесін  дайындау.    ДТЖО
    13    Бұйрықтар шығару:
    1-ші сыныптарды топтастыру туралы
   10-шы сыныптарды топтастыру туралы
    Сынып жетекшілер туралы
    Сынып меңгерушілері туралы
  Әдістеме бірлестік жетекшілері туралы    Директор
    14    Тамыздық конференцияға және пәндік секцияларға мұғалімдердің қатысуы.     ҒӘЖО
    15    Түлектерді оқу орнына орналастыру және оқушылардың жазғы демалысын, сауықтырылуы жөніндегі талдау.    ДТЖО
    16    Жылдық жоспарды бекіту.
№1 педагогикалық кеңес: «Мектептің жалпы әлеуметтік, интеллектуалдық, психологиялық жағдайы».     ҒӘЖО
    17    Кемістігі бар балалардың үйде оқытуын айқындау, құжаттарын даярлау.    ДОЖО
 Айы    Р/с    Іс - шаралар    Жауаптылар
Қ Ы Р К Ү Й Е К    1    Оқу жылының ұйымдасқан түрде басталуы.    Әкімшілік
    2    Кемістігі бар балаларды үйде оқытуын ұйымдастыру.    ДОЖО
    3    1-ші және 2-ші ауысымдағы сыныптардың сабақ кестесінің құрылуы.    ДОЖО
    4    Ішкі еңбек тәртібінің ережесін бекіту    ҒӘЖО
    5    Мектептің сабақ кестесін бекіту.    ДОЖО
    6    Мектепте ыстық тамақты ұйымдастыру тізімін бекіту    ӘП
    7    Мектепте оқушылардың тегін тамақтану тізімін бекіту.    ӘП
    8    Тақырыптық жоспарды, бағдарламаларды бекіту.    Директор
    9    Практикалық, зертханалық, бақылау жұмыстарының кестесін құру.     ДОЖО
    10    Мұғалімдердің аттестациядан өту және мамандық дәрежесін көтеру жоспарын бекіту.    ДИЖО
    11    Сынып бойынша күнтізбелік, тәрбиелік, ӘБ-тің, мектеп кеңесінің, тәрбие жұмысының, әлеуметтік педагогтың, психологтың, оқу ісінің меңгерушілерінің, кітапхананың, шаруашылық жұмыстың жоспарларын бекіту.    ҒӘЖО
    12    Мектеп кеңесі мен ата-аналар комитетін құру.     ДТЖО
    13    Мектепішілік бақылау (жоспар бойынша).    ДОЖО
    14     «Мектепке жол» Жалпылай оқуды қамту айлығы.     ДОЖО және ДТЖО
    15    №1 Ата – аналар жиналысы.    ДТЖО
    16    Алғашқы қоңырау мерекесіне арналған салтанатты жиын «Армысың, алтын ұя мектебім!», «Ата заңыма -16 жыл!»
Білім күніне арналған  тақырыпты сынып сағаттары    ДТЖО және АТ
    17    «Тілім менің – тіршілігімнің айғағы» Қазақстан халықтарының тілдері мерекесіне арналған айлықтың  іс-шаралары    ДТЖО және АТ
    18    РИК 86, ОШ-№1, қозғалыс есебі.    ҒӘЖО және ДОЖО
    19    Дарынды оқушылармен жұмыс жоспарын бекіту.    ҒӘЖО
    20    Жас мамандармен жұмыс жоспарын бекіту.    ҒӘЖО
    21    1-ші сынып оқушыларының мектепке профилактикалық және коррекциялық бейімделуі «Мектепке саяхат»    Психологтар
    22    1-ші сынып оқушыларының мектепке дайындығын тексеру (тестік әңгіме)    Психологтар
    23    Шығармашылық топтың жоспарын бекіту.    ҒӘЖО
    24    №1 Әдістемелік кеңес    ҒӘЖО
    25    Қалалық іс-шараларға қатысу    ДТЖО
Айы    Р/с    Іс – шаралар    Жауаптылар
Қ А З А Н    1    Мектепішілік бақылау (жоспар бойынша)    ДОЖО және ДТЖО
    2    Қарттар күніне арналған іс-шаралар    ДТЖО
    3    №1 Шағын педагогикалық кеңес: «5-ші сынып оқушыларына мұғалімдердің қоятын талаптарының бірыңғайлылығы, жеке ерекшеліктерінің есебіне көңіл бөлу, оқушылардың қалыптасуы, оқушылардың оқу дағдылары білімінің қалыптасуы»    Әкімшілік
    4    1-ші тоқсандағы мектеп жұмысының қорытындысына дайындық.    ДОЖО
    5    1-ші  тоқсанды ұйымдасқан түрде аяқтау жоспарын құру.    ДОЖО және ДТЖО
    6    1-ші тоқсан бойынша бағдарламаның орындалуын тексеру.     ДОЖО
    7    2-ші  тоқсанға зертхана, сарамандық, бақылау графиктерін құру.    ДОЖО
    8    Жаңа келген жас мамандардың сабағына қатысу.     Әкімшілік
    9    Құқық бұзудың алдын-алу бойынша ИДН инспекторымен жұмыс.    ӘП
    10    Алдын-алу кеңесінің рейді    ӘП
    11    «Зерде» ғылыми- зерттеу  жарыстарына қатысу.    ҒӘЖО
    12    Жаратылыстану – география пәнінің әдістемелік бірлестік апталығы.      ҒӘЖО және ӘБ
    13    Мұғалімдер күніне арналған іс-шара: «Ұстаз болу адамның асылдығы»     ДТЖО
    14    Педагогикалық білім университетінің сабағы: «Мектептің валеoлогиялық-экoлогиялық миссиясы»    ДОЖО
    15    «Алтын күз» мерекесін өткізу.     ДТЖО
    16    Қалалық сайыстарға қатысу.    ДТЖО
    17    Мектепішілік олимпиадаға материалдар дайындау.      ҒӘЖО
    18    Бастауыш сынып оқушыларының логикалық ойлау қабілеттерін байқау    Психологтар
    19    Орта буынға келген 5- сынып оқушыларымен жұмыс    Психологтар
    20    №1 Координациялық кеңес «МАБ, ҰБТ»   
Айы    Р/с    Іс – шаралар
    Жауапты
Қ А Р А Ш А    1    Мектепішілік бақылау (жоспар бойынша).    Әкімшілік
    2    №2 Әдістемелік кеңес     ҒӘЖО
    3    1-ші тоқсан қорытындысы бойынша сынып құжатының жағдайына мінездеме.    ДОЖО
    4    1-ші тоқсан қорытындысы, бағдарламаның орындалуын тексеру.    ДОЖО
    5    Мектептегі техника қауіпсіздігі және санитарлық – гигиеналық  режимге мінездеме.    Директор
Кәсіподақ
    6    Оқушылардың тамақтану жағдайына мінездеме.    ӘП
    7    1-ші тоқсанның тәрбие жоспарының орындалуын тексеру.    ДТЖО
    8    №2 Педагогикалық кеңес    Директор
    9    №1 Қоғамдық кеңес.    ӘП
    10    Ағылшын тілі мен орыс тілі  әдістеме бірлестіктерінің онкүндігі.    ҒӘЖО және ӘБ
    11    Педагогикалық білім университетінің сабағы: «TQM жүйесінің мәні, мазмұны»    Директор
    12    Пәндер олимпиадасы.    ҒӘЖО
    13    Аттестациядан өтетін мұғалімдермен жеке жұмыс.    ҒӘЖО
    14    «Ақбота» интеллектуалдық сайысына қатысу.     ҒӘЖО
    15    Халықаралық, қалалық  ғылыми олимпиадаларға қатысу    ҒӘЖО
    16    Күзгі демалыс кезінде жүргізілетін жұмыстың жоспарын жасау, өткізу    ДТЖО
    17    Шахмат пен тоғызқұмалақтан сайыс    ДТЖО және ДШ мұғалімдері
    18    «Шаттық»  қалалық байқауына дайындық жұмыстары   
    19        ДОЖО
    20    Қамқоршылық кеңесі    Директор
    21    Қалалық  сайыстарға қатысу:
1.    «Жас жігер»ЖҚБ –нің Президентін сайлау
2.    Оқушылар мен ата –аналар арасында мемлекеттік тілді білуге арналған танымдық ойын конкурсы:
•    1-4 сыныптарға –қазақ фольклорын білуге
•    5-7 сыныптарға – интеллектуалдық ойын
•    8-11 сыныптарға – «Тіл және қоғам» ғылыми жұмыс қорғау    ДТЖО
    22    №2 Ата- аналар жиналысы    ДТЖО
Айы    Р/с    Іс - шаралар    Жауапты
Ж Е Л Т О Қ С А Н    1.        Мектепшілік бақылау (жоспар бойынша)    Әкімшілік
    2.        Мектептің жарты жылдық жұмысының қорытындысын шығаруға дайындық    ДОЖО
    3.        1-жартыжылдықтың аяқталуына нұсқау, қысқы демалысқа мектеп жоспары, демалыстағы іс- шаралары бекіту     Директор
    4.        1-жарты жылдық қорытындысы бойынша бағдарламаның орындалуы жөнінде ӘБ жетекшілері және пән мұғалімдерінің есебі.    Әкімшілік
    5.        6. 3-тоқсанға сарамандық, зертханалық, бақылау жұмысы кестелерін құру.    ДОЖО
    6.        Мақалалар жинақтау, жалпылама оқу семинарларын өткізу    ДОЖО
    7.        Педкеңеске дайындық     ҒӘЖО
    8.        Ашық сабақтар ұйымдастыру    ҒӘЖО және ДОЖО
    9.        «1-желтоқсан СПИД-пен күрес» күніне арналған іс-шаралар.    ДТЖО
    10.        Жаңа жыл мерекесіне арналған ертеңгіліктер және іс-шаралар, балмаскарад.     ДТЖО
    11.        Тәуелсіздік күніне арналған іс-шаралар жоспары.    ДТЖО
    12.        Тарих әдістемелік бірлестігінің онкүндігі.     ҒӘЖО және ӘБ
    13.        Әліппемен қоштасу.    ДТЖО
    14.        Қысқы демалыс кезінде жүргізілетін жұмыстың жоспарын жасау, өткізу.    ДТЖО
    15.        Шаңғы тебуден, гимнастикадан сайыстар (8-11 сынып).    Дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері
    16.        «Мәдениет диалогы төзімділік мінез-құлық қалыптастыру механизмі» тақырыбында қалалық мектептерарасында конференция    ДТЖО
    17.        Қалалық ғылыми жоба сайысы.    ҒӘЖО
    18.        Мектепішілік бірыңғай тестілеу.    ДОЖО
    19.        Қалалық байқауларға қатысу:
1.    «Ең үздік жаңажылдық қойылым»
2.    «Ең үздік жаңа жылдық киім»
3.    «Ең үздік жаңажылдық ашықхаттар»
4.     «Тәуелсіздіктің 20 жылдығына -20 жақсылық істері»    ДТЖО
    20.        №2 Координациялық кеңес
    Айы    Р/c    Іс - шаралар    Жауапты
Қ А Ң Т А Р    1    Жүргізілген жұмыстар жайлы орынбасар есебі, Ә/Б жетекшілерінің әдістемелік жұмыс жағдайы жайлы мәлімдемелері    Директор
    2    1-жарты жылдық қорытындысы бойынша ата-аналар жиналысын өткізу    ДТЖО
    3    №3 Әдістемелік кеңес     ҒӘЖО
    4    №3 Педагогикалық кеңес    Директор
    5    1-жарты жылдық қорытындысы бойынша оқу процесі жағдайына мінездеме    ДОЖО
    6    1-жарты жылдықтағы сынып құжатының жағдайына мінездеме    ДОЖО
    7    Мектептегі техника қауіпсіздігі және санитарлық-гигиеналық режимге мінездеме, нұсқаулар, ұсыныстар беру.    Директор
    8    Оқушылардың ыстық  тамақпен қамтылуына мінездеме.    ӘП
    9    2-тоқсандағы бақылау және жетекшілік жұмысының орындалуына мінездеме.    Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
    10    3-тоқсанның жұмыс жоспарына түзетулер енгізу.    ДОЖО
    11    Оқушылардың сандық деңгейіне мінездеме және анықтау.    Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
    12    Аттестациядан өтетін мұғалімдерді тестілеу жұмысы.     ҒӘЖО
    13    «Шаттық» қалалық байқауына дайындық    ДТЖО
    14    Жалпылай оқыту айлығы    ДОЖО
    15    Әскери –патриоттық  тәрбие жөніндегі айлық    ДТЖО және АӘД
    16    №3 Ата-аналар жиналысын өткізу    Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
    17    Қалалық сайыстарға қатысу
    ДТЖО
    18    Жаппай оқу жөніндегі айлық: «Қамқорлық айлығы».    ДТЖОжәнеДОЖО
    19    Бастауыш сынып әдістемелік бірлестігінің пән апталығы.    ҒӘЖО және ӘБ
    20    Педкеңеске дайындық. Педагогтарға арналған әлеуметтік психологиялық тренинг.    Психологтар
    21    ҰБТ-ға дайындық. «Жарқыра менің жұлдызым» атты тренинг.    Психологтар
    22    № 2 Қамқоршылық кеңесі    Директор
    23    №2 Қоғамдық кеңес   
    24    Проблемалық семинар: «Сынып жетекшілер жұмысының жүйесін жетілдіру жолдары».    ДТЖО
Айы    Р/c    Іс - шаралар    Жауапты
А Қ П А Н    1   
Педагогикалық кеңеске дайындық.    ҒӘЖО
    2    Мектепішілік бақылау.     ДОЖО
    3    Дельфийлік ойындары бағдарламасы бойынша «Шаттық» қалалық конкурсы     ДТЖО
    4    №3 Қоғамдық кеңес отырысы    ҒӘЖО
    5    Физика, математика, информатика әдістемелік бірлестігінің апталығы    ҒӘЖО және ӘБ
    6       
    7    Қалалық сайыстарға қатысу
    ДТЖО
    8    «Жасөспірім және заң» айлығы.    ДТЖО және ӘП
    9    «Жыл мұғалімі-2011» сайысы.    ДИЖО
    10       
    11    Барлық сыныптардан өзін - өзі бағалау тренинг, сауалнама, тест алу.     Психологтар
    12    4 және 9 сыныптарда МАБ-қа психологиялық ахуал көрсету    Психологтар
          Айы    Р/c    Іс – шаралар
    Жауапты
                  Н А У Р Ы З    1    Мектепшілік бақылау (жоспар бойынша)    Әкімшілік
    2    Педкеңеске дайындық.    ҒӘЖО
    3    3-тоқсандағы  мектеп жұмысының аяқталуына дайындық жұмысы.    ДОЖО
    4    3-тоқсанның аяқталуына нұскау,демалыс уақытындағы мектеп жұмысы.   
Директор
    5    3- тоқсан қорытындысы бойынша сынып жетекшілерімен әңгіме.    ДОЖО
    6    3- тоқсан қорытындысы бойынша оқу процесі жағдайына мінездеме.    ДОЖО

    7    4 тоқсанға зертханалық, сарамандық, бақылау жұмыс кестесін құру .    ДОЖО
    8    4-тоқсанға жұмыс  жоспарына және бақылау жоспарына өзгерту, түзету енгізу.   
    9    Аттестациядан өтетін мұғалімдердің құжаттарын дайындау.    ДОЖО
    10    №4  Координациялық кеңес   
    11    №4 Педагогикалық кеңес    Директор
    12    «Талантты мұғалім – дарынды бала» қалалық сайыс.              ҒӘЖО
    13    Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің әдістемелік бірлестік апталығы.              ҒӘЖО және ӘБ
    14    Аттестациядан өтетін мұғалімдермен жеке жұмыс.    ҒӘЖО
    15    №3 Қоғамдық кеңес отырысы.    ӘП
    16    «Жас шебер -2010» қалалық көрме.    ДТЖО
    17    Көктемгі  демалыс кезінде жүргізілетін жұмыстың жоспарын жасау, өткізу.    ДТЖО
    18    Қалалық байқаулар    ДТЖО
    19    Халықаралық аналар мерекесіне арналған іс-шаралар.    ДТЖО
    20    Наурыз мерекесіне арналған тақырыпты іс-шаралар.    ДТЖО және АТ
    21    №4 Әдістемелік кеңес    ҒӘЖО
    22    «Сенде агрессия  қанша?» сауалнама    Психологтар
    23    №4 Ата –аналар жиналысы    Директор
Айы    Р/c    Іс – шаралар
    Жауапты
С Ә У І Р    1    Мектепшілік бақылау (жоспар бойынша).    Әкімшілік
    2    3 тоқсан қорытындысы бойынша сынып жиналыстары.    Әкімшілік
    3    Жаңа оқу жылына  қорытынды аттестацияға құжаттар дайындығы.    ҒӘЖО
    4    Мұғалімдер бөлмесінде мұғалімдерге арналған қабырға стендін емтихан ақпараттарымен безендіру.    Әкімшілік
    5    Жаңа оқу жылына оқу жоспарын және оқу бағдарламасын  құру үшін топ ұйымдастыру.    ҒӘЖО
    6    2-жартыжылдыққа және  жылға мектеп  жұұмысының қорытындысын шығаруға дайындық.    Әкімшілік
    7    Жаңа оқу жылына қорытынды аттестация кестесін бекіту.     ҒӘЖО
    8    Профориентациялық жұмыс.    ДТЖО
    9    Музыка, технология  және Д/Ш  пәндерінің онкүндігі    ҒӘЖО және ӘБ
    10    Ә/Б жетекшілерінің шығармашылық есебі.     ҒӘЖО
    11    Мектептегі ғылыми практикалық конференциясы.    ҒӘЖО
    12    Эсфеталық жарыс (1-4, 5-8, 9-11 сыныптар бойынша).    Дене шынықтыру мұғалімдері
    13    «Зерде» ғылыми жобасына жұмыстарды өткізу.    ҒӘЖО
    14    «Бастау» математикалық турнир.    ҒӘЖО
    15       
    16    Экология айлығы.    ДТЖО және АТ
    17    Патриот айлығы.          ДТЖО және АТ
    18    Қалалық сайыстар   
ДТЖО
    19    12 сәуір - Ғарышкерлер күніне жиын.   
ДТЖО
    20    Қалалық сенбілікке қатысу.    ДТЖО
Айы    Р/c    Іс - шаралар    Жауапты
М А М Ы Р    1    Мектепшілік бақылау (жоспар бойынша)     Әкімшілік
    2    2-жартыжылдық және жылдық мектеп жұмысының  қорытындысын шығаруға дайындық жұмысы.    Әкімшілік
    3    Оқу жылының ұйымдасқан түрде аяқталуына нұсқау.    Директор
    4    Емтихан уақытында  әкімшілік, мұғалімдер, оқушылар, техперсоналдардың  кезекшілік кестесін бекіту.    Директор
    5    Жаңа оқу жылына әкімшілік  және педагогтардың  санатын өсіру және аттестациядан өту жоспарын құру.    ҒӘЖО
    6    2-жартыжылдық,  жылдық қорытынды бойынша сынып жетекшілерімен  әңгіме кестесін құру Ә/Б жетекшілерімен  жылдық бағдарламаның  өтілуі туралы, жылдық Ә/Б  жұмысы туралы  әңгіме.    Әкімшілік
    7    Сынып жетекшілері және Ә/Б жетекшілерімен жоспар бойынша әңгіме өткізу.    ДОЖО
    8    Жылдық қорытынды бойынша  оқу   процесіне мінездеме дайындау.    ДОЖО
    9    Жаңа оқу жылына кадр мәселесін шешу.    Директор
    10    Вакансияларды реттеу.    Директор
    11    Ақылы еңбек демалысының кестесі.    Директор
    12    №2 Шағын педагогикалық кеңес. Оқу бағдарламасының өтілуі   және оқушылардың қорытынды аттестацияға өткізілуі туралы.    Директор
    13    Келесі оқу жылына жұмыс жоспарын құру.    ҒӘЖО
    14    № 4 Координациялық кеңес   
    15    №5 Әдістемелік кеңес    ҒӘЖО
    16    Шығармашылық топтардың, ӘБ-нің   есебі.    ҒӘЖО
    17    1 Мамыр – Қазақстан халықтарының бірлігі күніне арналған іс-шаралар.    ДТЖО және АТ
    18    9 Мамыр - Жеңіс күніне арналған тақырыпты іс-шаралар.    ДТЖО және АТ
    19    Жазғы кезеңде лагерлерде балалар мен жасөспірімдердің бос уақытын ұйымдастыру жөніндегі жұмыстар.    ДТЖО және ӘП
    20    «Сыңғырла соңғы қоңырау» салтанатты сап түзеу.    ДТЖО
        21    Оқушылардың жазғы демалыс уақытын ұйымдастыру.
«Жаз -2011» жоспарын дайындау    ДТЖО
    22    Профориентациялық жұмыс.     ДТЖО
    23    №5 Педагогикалық кеңес. Сыныптан сыныпқа көшу бойынша.    ҒӘЖО
    24    Қалалық байқаулар:   
    25    №5 Ата-аналар жиналысы    ДТЖО
Айы    Р/c    Іс - шаралар    Жауапты
М А У С Ы М    1    Мектеп бітіру емтихандарын өткізу және ұйымдастыру.    ДОЖО
    2    «Жаз - 2011»  чеңбек практикасын ұйымдастыру жұмыстары.    ДТЖО
    3    Келесі оқу жылына мектеп дайындығына қатысты құжаттарды дайындау.    Директор және кәсіподақ
    4    Келесі оқу жылына кабинеттер дайындығын тексеру.    ДШЖО және кәсіподақ
    5    Жаңа оқу жылына оқу жоспарын бекіту.    Директор
    6    Жана оқу жылындағы мектеп жұмысының қорытыды мінездемесі. Келесі оқу жылына оқу бағдарлама бойынша жұмыс.    ҒӘЖО
    7    Тамыз педкеңесіне құжаттар дайындығы.    ҒӘЖО
    8    11-ші сыныптардың мектеп бітіру кеші.     ДТЖО
    9    Қалалық сайыстар:
1. «Мен Астананы саламын» асфальттегі сурет конкурсы    ДТЖО
    10   
Спорт алаңындағы жұмысты ұйымдастыру.    ДТЖО және
дене шынықтыру мұғалімдері
    11    Мектеп жанынан құрылған күндізгі уақыттағы лагерлермен жұмыс.    ДТЖО
Тәлімгер
    12    Балаларды қорғаудың халықаралық күніне арналған «Түрлі-түсті армандар!» мерекелік іс-шаралар.    ДТЖО
Айы    Р/c    Іс - шаралар    Жауапты
Ш І Л Д Е    1    1.Астана күніне арналған мерекелік  іс-шараларға қатысу    ДТЖО
    2    2.Жазғы  еңбек практикасын қадағалап отыру    ДТЖО
    3    3 Оқушыларды маусымдық лагерлерге жіберіп отыру.    ДТЖО
    4    4 Мектепті  жөндеу жұмыстарын жүргізу    ДШЖО
Қысқартылған сөздер:
1. ДОЖО – директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары;
2. ДШЖО - директордың шаруашылық ісі жөніндегі орынбасары;
3. ҒӘЖО – директордың  ғылыми әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары;
5. ДТЖО – директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары;
6. ӘП - әлеуметтік педагог;
7. АТ – аға тәлімгер;
8. ӘБ - әдістемелік бірлестік.
9. МКТ- мектеп кеңесінің төрағасы
Мектеп тақырыбы: 
«Мектеп дамуында мұғалімдердің жеке тұлғалық бағыттағы кәсіби деңгейін көтеру арқылы білім сапасын көтеру»
Міндеттері:
   Оқушының жеке ерекшеліктеріне, адами қасиеттеріне, қоғамның сұранысына жүгіне отырып, жоғары сапалы білім алуға жағдай жасау.
    Диагностикалық функцияны тұрақтандырып, жеке тұлғаның даму деңгейін көтеру.
    Жаппай сапаны басқару жүйесін меңгеру.
   Зерделі даму мектеп тестін меңгеру.
    Шығармашылық топтар арқылы мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін көтеру.
   Ақпараттық - коммуникативтік технологияларды  жан-жақты меңгеруді міндеттеу.
   Педагогикалық университет  арқылы тәрбие жұмысының жаңа үлгісін енгізу.

 

авторы:Пазылова Динара Шегіндікқызы,

 

директордың ғылыми-әдістеме ісі жөніндегі орынбасары
 

 

 
 

Мемлекеттік сатып алу


Іздеу

Ауа-райы

Қонақтар

Members : 3
Content : 239
Content View Hits : 558114
Функцианирует на хостинге: HOSTER.KZ | Разработка и поддержка: WDCG